Start

Välkommen till Slättgårdsskolan i Bredäng!

Nyheter

GDPR

Kontakta oss!

Gå till fliken "Kontakt" för att hitta information om hur du enklast når oss. Vill du kontakta personalen är det bäst att skicka ett mail direkt till personen ni söker.

Morgonfritids har nummer:
0761 29 38 62.

Vår värdegrund

Studie- och yrkesvägledare

Den offentliga studie-och yrkesvägledningen utgår från skolans styrdokument; skollag, läroplan (Lgr11), skolverkets allmänna råd och rekommendationer. Som skolans SYV är jag även en del av skolans elevhälsoteam (EHT) där flera yrkesgrupper inom sk

Elevråd

Alla klasser från förskoleklass till skolår 9 är representerade i skolans elevråd. Representanterna tar sitt uppdrag på stort allvar och har förmågan att lyssna på andra samt att föra talan enligt skolans värderingar.

Terminstider

Höstterminen 2018

Höstterminens första dag: 20 augusti (vi ses på skolgården kl. 09.00)
Höstlov v. 44 (29/10 - 2/11)
Höstterminens sista dag: 21 december

Dagens mat

Uppgift saknas.

El Sistema

Vi deltar i världsprojektet El Sistemas kör- och orkesterskola sedan 2013.
Här kan du läsa mer!

Följ oss på andra webbplatser!