VFU/Lärarutbildning

VFU betyder ”Verksamhetsförlagd utbildning” för lärarstudenter som går på lärarutbildning och ska göra praktik på skola. Slättgårdsskolan har ett nära samarbete med Stockholms Universitet, Södertörns högskola samt Gymnastik- och idrottshögskolan. Vi har i många år regelbundet tagit emot studenter som gör sin VFU och är en skola som är vana att ta emot VFU-studenter. 

I och med att den nya lärarutbildningen trädde i kraft 2011 så är VFU-perioderna färre men längre. Studenterna är hos oss 4-5 gånger under en fyraårsperiod och då i olika klasser. Studenterna utbildas som lärare för skolår F-3, 4-6, 7-9 samt speciallärare/specialpedagog. De genomför då sin VFU i en klass som är lämplig utifrån deras utbildning. Studenterna följer lärarens arbete och har också många egna planerade lektioner.

Som lärare på Slättgårdsskolan ser vi väldigt positivt på VFU! Samordnare för VFU på Slättgårdsskolan är Maria Johnsson. 

Dela: