Trivselregler

För vår trivsel gäller följande regler på Slättgårdsskolan. Dessa regler sitter uppsatta i varje klassrum och på olika ställen i skolan. 

Alla ska trivas i klassrummet

  • Du kommer i tid och har rätt material med dig
  • Ytterkläder lämnar du på kroken eller i skåpet utanför klassrummet
  • Du har en bestämd plats i klassrummet
  • Planering och mål för dagen/lektionen finns på tavlan så du vet vad du ska lära dig
  • När någon har ordet lyssnar du på talaren
  • Du räcker upp handen när du vill prata
  • Mobilen har du avstängd i fickan - om inte läraren bestämt annat
  • Lektionen avslutas alltid med en sammanfattning för att du ska förstå och komma ihåg

 

Slättgårdsskolans åtgärdstrappa för elever 

Steg 1
Du har kränkt någon eller gjort någon ledsen eller har brutit mot någon av skolans regler i klassrum, matsal eller gemensamma utrymmen.
- Vi pratar med dig och din mentor och om det behövs med dina föräldrar. 

Steg 2
Du har kränkt någon igen och har ännu en gång brutit mot skolans regler i klassrum, matsal och gemensamma utrymmen.
- Du pratar med din mentor och eventuellt andra som berörts. Din mentor ringer till dina föräldrar. 

Steg 3
Du fortsätter att bryta mot skolans regler eller du har gjort något vi tycker är grovt eller allvarligt. 
- Dina föräldrar kommer till skolan och du träffar dem tillsamanns med någon från elevhälsoteamet EHT. Kanske behöver vi även prata med socialtjänst eller polis. 

Steg 4
Du fortsätter att bryta mot våra regler eller du fortsätter att göra grova saker som vi tycker är allvarliga. 
- Vi kontaktar socialtjänst, polis och har ett möte med dig tillsammans med dina föräldrar och rektor. 

Steg 5
Du fortsätter på samma tråkiga väg.
- Du stängs av från skolan i två veckor och under tiden tar vi reda på om det finns en annan skola för dig. 
 

 

Dela:
Kategorier: