Studie- och yrkesvägledare

Den offentliga studie-och yrkesvägledningen utgår från skolans styrdokument; skollag, läroplan (Lgr11), skolverkets allmänna råd och rekommendationer. Som skolans SYV är jag även en del av skolans elevhälsoteam (EHT) där flera yrkesgrupper inom skolan möts. Det är viktigt att ha följa och ha kännedom om vad som sker i skolans olika årskurser för att kunna se elevens behov av olika vägar efter grundskolan.

En av mina uppgifter är att ha studievägledande samtal inför gymnasievalet. I januari är det dags för eleverna i årskurs 9 att göra sitt gymnasieval! Gymnasievalet är ett viktigt steg in i vuxenlivet. Jag vägleder elever och vårdnadshavare i att hitta rätt gymnasieskola. Nedan hittar du flera bra länkar för att komma vidare - och du kan alltid höra av dig till mig. Alla våra elever kommer att besöka gymnasiemässan samt få information om olika gymnasieskolor och möjligheter att gå på öppet hus.

Hälsningar

Laura Tomasevich, Studie- och yrkesvägledare, SYV, på Slättgårdsskolan
E-post: laura.tomasevich@stockholm.se
Mobil: 0768 25 21 89

Dela: