Slättgårdsskolans värdegrund

Slättgårdsskolan värdegrund har skapats av eleverna tillsammans med personalen.
VÄRDEFULL, ANSVAR, RESPEKT, MILJÖ, TRIVSEL, VARMT är värdeorden i vår värdegrund. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och har en plan för hur vi arbetar med de olika orden i värdegrunden.

Värdegrunden är uppsatt i våra klassrum och på många andra ställen runt om i skolan. Den påminner oss om- och signalerar ett positivt budskap! I entrén till skolan har vi ett skåp där våra kuratorer - och elever - kan visa exempel på tolkningar av värdegrunden. 

Detta läsår inför vi en digital barometer där återkommande tar tempen på dessa värdeord och hur våra elever uppfattar trygghet och trivsel. 

Dela:
Kategorier: