Slättgårdsskolans värdegrund

Slättgårdsskolan värdegrund har skapats av eleverna tillsammans med personalen.
VÄRDEFULL, ANSVAR, RESPEKT, MILJÖ, TRIVSEL. VARMT är värdeorden i vår värdegrund. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och har under läsåret 16/17 i och med att vi har tre kuratorer gemensamt satt upp en plan för hur vi arbetar med de olika orden i värdegrunden. Under vår kärleksvecka i februari arbetade vi med ordet VÄRDEFULL och kommer från och med detta läsår ha ett eller flera fokusord för våra kommande temaveckor då vi fokuserar värdegrunden lite mer än vi gör till vardags.

Värdegrunden sitter uppsatt i våra klassrum och på många andra ställen. Den påminner oss om och signalerar ett positivt budskap! I entrén till skolan har vi ett skåp där våra kuratorer - och elever - kan visa exempel på tolkningar av värdegrunden. 

Detta läsår inför vi en digital barometer där återkommande tar tempen på dessa värdeord och hur våra elever uppfattar trygghet och trivsel. 

 

 

Dela:
Kategorier: