Slättgårdsskolans Kafé

Kafeterian, som drivs av eleverna i årskurs 9 med stöd av skolpersonal, är en naturlig samlingspunkt under raster för eleverna i årskurs 6-9. Kaféet erbjuder eleverna en aktiv rastverksamhet som bygger på kamratskap och glädje. Som elev har man möjlighet att delta i olika lekar och turneringar som anordnas kring kafeét t ex sällskapsspel, pingis mm. Kaféet erbjuder eleverna en kopp te. 

Under varmare perioder kan eleverna vara ute på Slättens paradis, en trevlig uteplats med altan mot en grönskande innergård. I kaféverksamheten finns det alltid en vuxen närvarande för att varje elev ska känna sig trygg och välkommen!

Öppettider:
Måndag - Fredag 12.00-13.00

Dela: