Slättgårdsskolans Kafé

Kafeterian, som drivs av eleverna i årskurs 9 med stöd av skolpersonal, är en naturlig samlingspunkt under raster för eleverna i årskurs 6-9. Kaféet erbjuder eleverna en aktiv rastverksamhet som bygger på kamratskap och glädje. Som elev har man möjlighet att delta i olika lekar och turneringar som anordnas kring kafeét t ex sällskapsspel, pingis mm. Kaféet erbjuder eleverna att köpa enklare tilltugg som exempelvis en kopp te. 

Under varmare perioder kan eleverna vara ute på Slättens paradis, en trevlig uteplats med altan mot en grönskande innergård. I kaféverksamheten finns det alltid en vuxen närvarande för att varje elev ska känna sig trygg och välkommen!

Öppettider:
Måndag - Fredag 12.00-13.00

Dela: