Skolans kuratorer

Slättgårdsskolan har 3 kuratorer som ansvarar för varsitt stadie.

Anna Bergman Östberg - Högstadiet
Eva Persson - Mellanstadiet
Emma Cocke - Lågstadiet

Vi ingår i skolans elevhälsoarbete tillsammans med skolsköterska, skolpsykolog, skolläkare och skolans specialpedagoger. Arbetet går främst ut på att jobba förebyggande kring den psykosociala miljön på skolan.

Det innebär att du som elev, förälder eller skolpersonal ska kunna komma till oss och få stöd och vägledning kring saker, som du känner oro kring eller tycker är jobbiga. Det kan vara saker som händer i skolan, på fritiden eller hemma.

Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att det vi får höra får vi inte föra vidare till någon. Men ibland måste vi bryta tystnadsplikten och ta hjälp av andra för att kunna ge rätt sorts stöd och hjälp. Vi bryter dock inte tystnadsplikten utan att först meddela dig om hur vi måste göra. Det gör vi för att DU skall få så bra hjälp och stöd som möjligt.

Kontaktuppgifter:

Anna
Mobil: 0761 22 43 18
E-post: anna.bergman.ostberg@stockholm.se

Eva
Mobil: 0768 25 32 35
E-post: ae35616@stockholm.se

Emma
Mobil: 0768 25 32 36
E-post: emma.cocke@stockholm.se

Dela:
Kategorier: