Om skolan

Slättgårdsskolan ligger i ett blandat bostadsområde i Bredäng och är en skola där alla blir sedda. Här får eleverna växa in i skolvärlden tillsammans med engagerade pedagoger; från förskoleklass till skolår 9. Fritidsverksamheten är integrerad för skolår F-3 och för skolår 4-6 finns möjlighet till eftermiddagsverksamhet i vår fritidsklubb.

Vår skolas huvuduppgift är att främja lärandet, så att våra elever stimuleras att inhämta kunskaper i hela sitt liv. För elever och pedagoger i Slättgårdsskolan är det viktigt att eleverna når målen i LGR 11 samtidigt som de har inflytande över sitt eget lärande. Vi följer varje elev noga i deras kunskapsutveckling. Våra elever och pedagoger får stöd via handledare, specialpedagoger, kuratorer och skolpsykolog i sitt strävande att lotsa eleverna mot förmågor och mål.

Slättgårdsskolan arbetar medvetet med att blanda åldersgrupper för att skapa en trygg och trivsam miljö, vilket påverkar lärandet positivt. Slättgårdsskolan utgår ifrån att elever vill ta personligt ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö och att inflytandet stärker deras lust att lära. Det finns gott om lekytor och närheten till större grönområden inbjuder till många utomhusaktiviteter.

Slättgårdsskolan har ett utvecklat och inarbetat samarbete med föräldrar via en aktiv föräldraförening, vilket ger eleverna både trygghet och en stark känsla av tillhörighet. Vi arbetar med att utveckla alla elevers sociala och emotionella förmågor och ett respektfullt förhållningssätt mellan oss alla på skolan.

Brukarundersökningen visar att många föräldrar rekommenderar vår skola. Stockholms stads inspektörer skriver i sin rapport att "Slättgårdsskolan är en väl fungerande skola där det finns en vilja till utveckling, insikt om skolans mål och resultat: Skolan präglas av lugn och ro, ordning och reda."

Dela:
Kategorier: