IT-integrerat arbetssätt

Slättgårdsskolan är en 1:1-skola med iPads. 1:1 står för att varje elev har varsin iPad som verktyg i undervisningen.  I förskoleklass delar två elever på en iPad. Våra iPads är viktiga för oss, de ger oss möjligheter att samarbeta, visualisera, kommunicera och kompletterar undervisningen genom att göra lärandet motiverande, engagerande och aktuellt. Även våra lärare har iPads, för dem är det dessutom ett verktyg för att dokumentera elevernas arbeten, följa upp inlämningsuppgifter, ge återkoppling samt ett stöd för bedömning.

iPadens inbyggda funktioner och de appar pedagogen valt som komplement i undervisningen ger oss flera möjligheter. För elever i behov av särskilt stöd kan en iPad vara extra viktig då lärare får ytterligare möjlighet att individanpassa och skapa en tydlig struktur för att hantera vardagen i skolan, t ex genom schema, kalenderaktiviteter, påminnelser, röstmemo, dokumentera genom foto/film. Det finns appar t ex. för att fota av en text och få bilden omgjord till digital text som sen kan läsas upp av appen, traggla multiplikationstabellen, läsa qr-koder eller öva på ord och uttal. 

Skolans arbetslag arbetar it-integrerat då man använder iPads och annan digital utrustning som hjälpmedel i det dagliga skolarbetet. Från och med hösten 2015 har skolan en förstärkt it-support för elever samt att hela kollegiet arbetar vidare med digital kompetensutveckling. Vi fokuserar vår satsning genom att skapa tydlighet kring våra arbetssätt och hur vi vill att den tekniska utrustningen ska fungera efter hur vi utformar undervisningen - det är pedagogiken som styr! 

Vi är en skola i Stockholms stad och alla våra iPads är kopplade till stadens mobilitetsportal vilken ger oss god översikt över skolans plattor: en iPad på vift utanför skolan är från och med nu helt låst och obrukbar och utan andrahandsvärde. Denna tydlighet kring hur vi arbetar gäller även för våra digitala tjänster, gemensamma plattformar, molntjänster, appar och hur personuppgifter behandlas i vår digitala värld. Detta är en uppgift vi fortlöpande arbetar med och utvecklar efter behov.

Vi arbetar aktivt med att höja vår digitala kompetens och fördjupar oss kring ikt (informations- och kommunikationsteknik) och MIK (Medie- och informationskunskap). För oss innebär detta i ett första steg att vi skapar en god infrastruktur som fungerar i klassrummet och att vi tryggt kan samarbeta digitalt, har förståelse för hur vi använder relevanta digitala verktyg, hur vi granskar och värderar digitalt material, arbetar med källkritik, informationssökning och upphovsrätt. Allt detta är del av innehållet i Lgr 11 men för oss handlar det även om att våra elever blir digitalt kompetenta i en trygg digital vardag. 

Är du som vårdnadshavare nyfiken på ungas digitala vardag eller är vad MIK innebär? Det berör oss alla, här är några tips:
http://statensmedierad.se/index.html
https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/ungas-integritet-pa-natet/
http://surfalugnt.se/vardagen-pa-natet/
http://nohate.se/

Dela: