Framtidsvision

Slättgårdsskolan är en fullt utbyggd skola från förskoleklass till skolår 9, där alla elever når målen.

Alla elever använder sig av moderna kommunikationsverktyg i sitt lärande.

Slättgårdsskolan arbetar med internationella kontakter och eleverna  kommunicerar regelbundet med elever i andra länder.

Boende i närområdet har tillgång till skolans lokaler för olika verksamheter.

Dela: