Förskoleklass

Slättgårdsskolan har valt att ha små förskoleklasser med hög personaltäthet. Vi har ca 20 elever och två personal i varje grupp. Eleverna börjar kl. 09.00 och slutar kl.14.00.

Vi satsar mycket på social träning och kamratskap. Vi vill att alla elever ska bli sedda och att det ska vara lugnt och tryggt. Verksamheten bygger mycket på lek och är en förberedelse inför årskurs 1. Vi arbetar med rörelse och utevistelse då 6-åringar har ett naturligt stort rörelsebehov.

Dela: