Elevråd

Alla klasser från förskoleklass till skolår 9 är representerade i skolans elevråd. Representanterna tar sitt uppdrag på stort allvar och har förmågan att lyssna på andra samt att föra talan enligt skolans värderingar.

Rådet träffas regelbundet, dels för att behandla lokala frågor men också för att jobba med andra väsentliga områden som demokrati, elevinflytande och genuspedagogik. Elevrådet är ett forum där varje enskild elevgrupp får plats och rådet fungerar som en stark länk mellan klassen och skolledningen. Elevrådet är ett varumärke för delaktighet, engagemang och ansvar.

Rådet har flera olika samarbetsprojekt med andra organisationer. Samtliga representanter utbildas också via Sveriges elevråd, SVEA.

Dela:
Kategorier: