Elevhälsans medicinska del

Skolsköterska

Välkommen till skolhälsovården. När ditt barn börjar förskoleklass tar skolhälsovården över från BVC. Inom skolhälsovården arbetar skolsköterska och skolläkare och har tystnadsplikt som all annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

Skolhälsovården arbetar förebyggande och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser för att följa hälsoutvecklingen av ditt barn. Elever och vårdnadshavare kan på eget initiativ söka skolhälsovården när så behövs. Skolsköterska har hand om alla skolans elever och är tacksam om ni bokar tid eller kommer på öppna mottagningen, önskar att i första hand bli kontaktad via mejl.

Öppen mottagning finns dagligen från 10.30 -12.00. Övriga tider är tidsbokad mottagning. Skolläkaren har mottagning på skolan en dag varannan vecka och bokas via skolsköterska.

Anja Bodén
E: post: anja.boden@stockholm.se
Telefon: 0761 22 43 07  

Dela:
Kategorier: