Barn I Riskzon (BIR)

- Bredängsgruppen

En del barn är särskilt nyfikna på sådant som väcker bekymmer hos oss vuxna. Ju tidigare vi upptäcker problem desto lättare kan vi, i samarbete, hjälpa våra barn och ungdomar.
Vi, Bredängsgruppen, vill, tillsammans med Dig, verka för att barn och ungdomar vi känner oss bekymrade över ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas.
Bredängsgruppen är en ny professionell samarbetsmodell kring barn i riskzon. I gruppen ingår Bredängsskolan, Slättgårdsskolan, Socialtjänsten (preventionssamordnaren och fältverksamheten), Fritidsenheten och Polisen. Vi träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och information. Vi ber alltid föräldrarna om samtycke till att personliga uppgifter, endast vid behov, delas mellan gruppens deltagare.
Då engagerade föräldrar är barnens bästa stöd vill vi ha en dialog med Dig, förälder. Är du bekymrad för ditt barn är du välkommen med idéer, förslag och lösningar. Din medverkan är frivillig och vi kan säkerställa din anonymitet.

Dela: